Nyheter

"Det mest verdifulle vi kan gi til menneskene rundt oss, er faktisk vår egen tid og oppmerksomhet."

 Bente-Line Svellingen
BA journalist