For ungdom

Er du en ungdom

-som er på leit
etter mestringsstrategier, mestringshjelpere eller mestringsarener som kan gjøre din hverdag bedre? Da anbefaler vi deg å ta en titt på tilbudene nedenfor.

Du kan enten delta på enkelte av disse tilbudene eller så kan du få mulighet til å delta på hele Livsmestringsprogrammet vårt der samtlige av disse tiltakene tilbys.

Brobygger

Et 12 måneders mentorprogram der utsatte elever i 10 klasse blir styrket i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. 

Hangout

Et ukentlig treffsted på kveldstid som har til hensikt å motvirke isolasjon og ensomhet blant utsatt ungdom. Treffstedet fungerer også som inngangsport til PitStop sine hjelpetilbud på dagtid.

Restart

Et 3 måneders avklarings- og aktiviseringstiltak, der unge i utenforskap motiveres for en ny start og der funksjonsevne og ønsker for veien videre avklares gjennom lystbetonte aktiviteter.

Åpen dør

Et samtaletilbud med fokus på livsmestring, skolemestring og jobbmestring. Samtaleoppfølgingen foregår både individuelt og i grupper.

Robust

Korte kompetansehevende og skreddersydde kurs med fokus på livsmestring, skolemestring og jobbmestring for utsatte elever, lærerkandidater, læringer og unge rammet av utenforskap.

Springbrett

Arbeidstreningstilbud for unge som står uten arbeid og venter på å få slippe til i et NAV-tiltak. 

Kompetent

Et tilrettelagt læringstilbud for elever, lærerkandidater og læringer med spesielle behov, som leder til et kompetansebevis innen kokkefag, salgsfag, eller helsefag. 

Los

En Los-funksjon der utsatt ungdom får hjelp til å finne frem i hjelpeapparatet og får støtte til å finne veien videre inn mot skole og arbeid.

Vil du høre en hemmelighet?

 

Ingen av oss får livet helt til. Noen ganger kan livet virke forvirrende, urettferdig eller håpløst. Det er da det er viktig å ikke stå alene. Når du trenger noen å prate med, vil vi lytte.

Kanskje er du usikker på hva du skal bruke framtiden din til. Eller kanskje du sliter med sosial angst eller nedstemthet. Mange flere enn du tror sliter med akkurat det samme som deg. Våre samtalepartnere og veiledere er profesjonelle og ønsker å være der for deg.

Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte om du lurer på noe.

Ikke tenk at du må fikse livet selv. Ingen av oss gjør det. Men sammen står vi sterkere!

Se mer

Se flere bilder av folkene og aktivitetene som kjennetegner PitStop, eller se en av våre mange videoer ved å bruke knappen nedenfor.

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

Se hva fire av våre ungdom sier om hva PitStop har betydd for dem.

For mer informasjon om hvem PitStop er

Bilder og video

Se bilder og video fra våre folk, aktiviteter og annet materiale vi har laget.

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?