Frivillig sektor

Representerer du en frivillig organisasjon 

– som jobber med forebyggende arbeid for utsatte barn og unge?

Isåfall anbefaler vi deg å ta en nærmere titt på PitStop-konseptet som har til hensikt å styrke unges psykiske helse, forebygge frafall fra videregående skole og hjelpe unge med hullete CVer ut i arbeidslivet.

PitStop Norge har utviklet et plug-and-play konsept der vi utruster frivillige organisasjoner med metodeverk, nettverk, kapital og kompetanse, slik at flere aktører kan supplere offentlig sektor og engasjere seg i inkluderingsdugnaden på en effektiv og kvalitativ måte

Plug-and-play

PitStop Norge har utviklet et plug-and-play konsept der vi utruster frivillige organisasjoner med metodeverk, nettverk, kapital og kompetanse, slik at flere aktører kan supplere offentlig sektor og engasjere seg i inkluderingsdugnaden på en effektiv og kvalitativ måte.

Metodeverk

Frivillige organisasjoner utrustes og sertifiseres til å kunne tilby utsatt ungdom forebyggende lavterskeltjenester gjennom PitStop-modellen. Se mer om våre inkluderingstiltak under «våre tjenester».

Nettverk

Vi bygger broer mellom frivillig- og offentlig sektor og hjelper frivillige organisasjoner å få på plass et forpliktende samarbeid med aktuelle instanser i kommune, fylkeskommune og NAV.

Kapital

Utvalgte frivillige organisasjoner som innfrir kriteriene for å kunne bli en Pitstop leverandør, får tildelt startkapital i en oppstartsfase. Etter oppstart, får nyoppstartede Pitstop-arenaer bistand til å få på plass driftsmidler via lokale offentlige instanser

Kompetanse

Nyoppstartede Pitstop-leverandører får også opplæring og veiledning i bruk av PitStop-konseptet gjennom ukentlige webinarer, kvartalsvise seminarer og årlige konferanser.

Vil din organisasjon bli en PitStop-leverandør?

Vil du vite om din organisasjon oppfyller kriteriene for å kunne bli en sertifisert leverandør av PitStop-konseptet i din kommune? Ta kontakt med Annette Lilletvedt, daglig leder i PitStop Norge, for mer informasjon.

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

For mer informasjon om tjenestene vi tilbyr det offentlige

Bilder og video

Se bilder og video fra våre folk, aktiviteter og annet materiale vi har laget.

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?