Frivillig sektor

Representerer du en frivillig organisasjon 

– som jobber med forebyggende arbeid for utsatte barn og unge?

Isåfall anbefaler vi deg å ta en nærmere titt på PitStop-konseptet som har til hensikt å styrke unges psykiske helse, forebygge frafall fra videregående skole og hjelpe unge med hullete CVer ut i arbeidslivet.

PitStop Norge har utviklet et plug-and-play konsept der vi utruster frivillige organisasjoner med metodeverk, nettverk, kapital og kompetanse, slik at flere aktører kan supplere offentlig sektor og engasjere seg i inkluderingsdugnaden på en effektiv og kvalitativ måte

Plug-and-play

PitStop Norge har utviklet et plug-and-play konsept der vi utruster frivillige organisasjoner med metodeverk, nettverk, kapital og kompetanse, slik at flere aktører kan supplere offentlig sektor og engasjere seg i inkluderingsdugnaden på en effektiv og kvalitativ måte.

Metodeverk

Frivillige organisasjoner utrustes og sertifiseres til å kunne tilby utsatt ungdom forebyggende lavterskeltjenester gjennom PitStop-modellen. Se mer om våre inkluderingstiltak under «våre tjenester».

Nettverk

Vi bygger broer mellom frivillig- og offentlig sektor og hjelper frivillige organisasjoner å få på plass et forpliktende samarbeid med aktuelle instanser i kommune, fylkeskommune og NAV.

Kapital

Utvalgte frivillige organisasjoner som innfrir kriteriene for å kunne bli en Pitstop leverandør, får tildelt startkapital i en oppstartsfase. Etter oppstart, får nyoppstartede Pitstop-arenaer bistand til å få på plass driftsmidler via lokale offentlige instanser

Kompetanse

Nyoppstartede Pitstop-leverandører får også opplæring og veiledning i bruk av PitStop-konseptet gjennom ukentlige webinarer, kvartalsvise seminarer og årlige konferanser.

Vil din organisasjon bli en PitStop-leverandør?

Vil du vite om din organisasjon oppfyller kriteriene for å kunne bli en sertifisert leverandør av PitStop-konseptet i din kommune? Ta kontakt med Annette Lilletvedt, daglig leder i PitStop Norge, for mer informasjon.

Mange synes det kan være både vanskelig og utrygt å møte eldre eller syke mennesker.

Hva skal jeg si og hva skal jeg gjøre?

I disse tiltakskortene gir vi råd og veiledning i forhold til en del konkrete situasjoner du kan komme oppi.

For mer informasjon om tjenestene vi tilbyr det offentlige