Om oss

Vi KAN inkludering!

Vi har opparbeidet oss bred og allsidig
kompetanse innenfor inkluderingsfeltet
og ønsker å gå opp løypen for at frivillig sektor i større grad medregnes i inkluderingsdugnaden. På den måten bidrar vi til at flere kloke hoder og varme hjerter får bidra med bærekraftige løsninger i arbeidet med å bekjempe problemet ungt utenforskap

Offentlig sektor har ikke alene kapasitet til å løse alle utfordringer som melder seg innenfor utenforskaps-problematikken. PitStop gjør derfor frivillige organisasjoner i stand til å fange opp ungdom i tidlig fase og arbeide forebyggende – i stedet for å satse på reparerende tilbud når problemene har vokst seg store.

PitStop tilbyr en kostnadseffektiv løsning som har vist seg å gi svært gode dokumenterbare resultater og som kan supplere offentlig sektor der offentlige instanser ikke når frem med eksisterende ressurser.

Våre verdier

Kloke hoder

Varme hjerter

Bærekraftige løsninger

Mer om våre verdier

Vi vil strekke oss langt for å bidra med kloke hoder, varme hjerter og bærekraftige løsninger!

Vi vil utøve klokskap ved å være:

Mulighetsorientert
Løsningsfokusert
Evidensbasert
Kreative

Vi vil utøve raushet ved å være:

Inkluderende
Tilgjengelige
Tolerante
Empatiske

Vi vil utøve bærekraft ved å være:

Kvalitetsorienterte
Effektive
Fleksible
Utholdende

Bærekraftsmål

Gjennom PitStop-modellen der vi utruster flere aktører lokalt og nasjonalt til å kunne engasjere seg i inkluderings-feltet av utsatt ungdom, bidrar vi til oppnåelse av flere av FNs bærekrafts-mål:

Bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet:

Inkluderings-konseptene våre har som hovedmål å fremme en god psykisk og fysisk helse hos utsatt ungdom og på den måten bidra til høyere livskvalitet, livsglede og livsutfoldelse. Vår filosofi er følgende: Mestrer unge livet, så mestrer de i større grad skole og arbeid. Å mestre livet handler for oss om å ruste sårbar ungdom til å kunne mestre vanskelige tanker, følelser, relasjoner og livssituasjoner.

Bærekraftsmål nr 4: God utdanning

PitStop sine inkluderingskonsepter har som et av sine primære mål å sikre inkluderende, rettferdig og fleksibel utdanning og læring for unge som trenger tilrettelagte opplæringsløp. Ikke alle unge passer innenfor det ordinære og formelle utdanningssystemet. Noen trenger mer tilrettelagte og tilpassede løp for å kunne klare å fullføre sin utdannelse. Vi tilrettelegger for at utsatte elever får mulighet til tilrettelagt og fleksibel opplæring ved alternative læringsarenaer. På den måten sikrer vi inkluderende, rettferdig og tilpasset utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle.

Bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre inkluderings-konsepter handler om å bidra til at alle unge uavhengig av funksjonsevne, skal få mulighet til å komme i arbeid. De største hindringene for å inkludere unge i utenforskap er mangel på motivasjon, mangel på helse og kompetanse, samt mangel på muligheter for innpass i arbeidslivet for unge med nedsatt funksjonsevne og hullete CVer. Gjennom tilrettelagte kvalifiseringsarenaer og mestringsarenaer, jobber vi for full sysselsetting og anstendig arbeid for alle unge

Bærekraftsmål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

PitStop er en sosial entreprenør som utruster frivillige organisasjoner over hele landet til å kunne ta i bruk innovative og kostnadseffektive løsninger som supplerer offentlig sektor i arbeidet med å bekjempe ungt utenforskap. Gjennom PitStop modellen fremmer vi inkluderende og bærekraftige løsninger for forebygging og inkludering.

Bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene

PitStop har utviklet en samskapings-modell der vi har tilrettelagt for at privat-, offentlig- og frivillig sektor kan jobbe tettere sammen og skape bedre inkluderingstjenester for utsatt ungdom. Vi har laget løsninger som gjør at tjenester rundt sårbar ungdom kan koordineres på en mer effektiv og helhetlig måte

Det unike ved PitStop-modellen

Akkurat nå skaper ungt utenforskap i Norge enorme kostnader både samfunnsøkonomisk og for den enkelte som rammes. Hele 120.000 unge under 30 år befinner seg utenfor skole, arbeid og annen organisert aktivitet i Norge.

1

Tidligere ute

Gjennom Pitstop får unge rask og enkel tilgang til hjelp, uten omfattende søknadsprosesser og lange ventelister.

2

Tettere på

Fordi faglige og frivillige ressurser  kombineres, har PitStop høy voksentetthet pr bruker. Mange trygge voksne er med og skaper en trygg sosial treningsarena og en allsidig motivasjons- og kartleggingsarena for utsatt ungdom.

3

Helhetlige løsninger

Fordi vi er tidligere ute og tettere på med helhetlige tjenester, får vi unge raskere tilbake i skole, arbeid og annen tilrettelagt aktivitet. Så langt viser resultatene av programmet at 8 av 10 unge lykkes med å komme tilbake til en aktiv og meningsfull hverdag innen 6 - 12 måneder.

La oss presentere

PitStop crewet!

Her ser du en oversikt over alle som jobber i PitStop. Både på administrasjon og våre arenaer.

Administrasjon

Annette Lindtner

Salg- og markedsleder 

‭992 16 108‬

annette.lindtner@pitstop.no

Kristina Bergsvik

Daglig leder

412 18 896

kristina.bergsvik@pitstop.no

Tonje - PitStop Portrett Juni 2021

Tove Eliassen

Administrasjonsansvarlig

915 20 902

tove.eliassen@pitstop.no

Kristina Bergsvik

Arenaleder

412 18 896

kristina.bergsvik@pitstop.no

Hege Hæreid

Samtaleleder
Gestalt-terapaut

940 75 192

hege.haereid@pitstop.no

Ona Helen Olsen

Frivillighetskooridnator
Sykepleier

940 76 231

ona.helen.olsen@pitstop.no

Sebastian Clausen

Jobbkoordinator
Erfaringskonsulent

911 86 524

sebastian.clausen@pitstop.no

Tone Svellingen

Kursleder

940 75 985

tone.svellingen@pitstop.no

Endre Guldbrandsen

Kjøkkensjef
Kokk

Yvonne Nagelsen-Balland

Arenaleder
Bachelor i psykologi

472 60 286

yvonne.nagelsen-balland@pitstop.no

Christin Osland

Samtaleleder
Sosionom med videreutdanning i veiledning

413 72 535

christin.osland@pitstop.no

Elise Nøstdal

Kursleder Klar-Ferdig-Gå
Familieterapeut

452 44 708

elise.nostdal@pitstop.no

Kristine Kvinge

Kursleder – ReStart
Adjunkt med videreutdanning i psykisk helse

928 09 689

kristine.kvinge@pitstop.no

Yaman Jaara

Digital Markedsfører og Miljøarbeider
Bachelor i Design

412 68 252

yaman.jaara@pitstop.no

Mie Inchley

Arenaleder

944 52 715

mie.inchley@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Magnus Færden Gaare

Samtaleleder

944 52 726

magnus.gaare@pitstop.no

Roger Marthinsen

Kursleder Klar-Ferdig-Gå

944 52 718

roger.marthinsen@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Janne Skuland

Kursleder ReStart

944 52 716

janne.skuland@pitstop.no

Ole Hortemo

Arenaleder

911 86 342

ole.hortemo@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Martin Roland

Samtaleleder
Tømrer og Bachelor i psykologi

944 64 026

martin.roland@pitstop.no

Annette Nygård Kristoffersen

Kursleder Klar-Ferdig-Gå
Sosionom

944 64 087

anette.kristoffersen@pitstop.no

Mia Sørensen

Kursleder

993 79 336

mia.sorensen@pitstop.no

Håkon Abelsæth

Kursleder

 

hakon.abelsath@pitstop.no

 

FELLESTJENESTER

Håkon Jåtog 

Faglig ansvarlig

942 56 200

haakon.jaatog@pitstop.no

Per Charles Aarsand

Forretningsutvikler
Siviløkonom

‭911 32 792‬

per.aarsand@pitstop.no

Hans-Jørgen Skibenes

IT-ansvarlig

930 22 245 

hans-jorgen.skibenes@pitstop.no

Isabell Tvedt-Dahl

Fundraiser

466 42 450

isabell.tvedt-dahl@pitstop.no