Om Oss

Vi KAN inkludering!

Vi har opparbeidet oss bred og allsidig
kompetanse innenfor inkluderingsfeltet
og ønsker å gå opp løypen for at frivillig sektor i større grad medregnes i inkluderingsdugnaden. På den måten bidrar vi til at flere kloke hoder og varme hjerter får bidra med bærekraftige løsninger i arbeidet med å bekjempe problemet ungt utenforskap

Offentlig sektor har ikke alene kapasitet til å løse alle utfordringer som melder seg innenfor utenforskaps-problematikken. PitStop gjør derfor frivillige organisasjoner i stand til å fange opp ungdom i tidlig fase og arbeide forebyggende – i stedet for å satse på reparerende tilbud når problemene har vokst seg store.

PitStop tilbyr en kostnadseffektiv løsning som har vist seg å gi svært gode dokumenterbare resultater og som kan supplere offentlig sektor der offentlige instanser ikke når frem med eksisterende ressurser.

Våre verdier

Kloke hoder

Varme hjerter

Bærekraftige løsninger

Mer om våre verdier

Vi vil strekke oss langt for å bidra med kloke hoder, varme hjerter og bærekraftige løsninger!

Vi vil utøve klokskap ved å være:

Mulighetsorientert
Løsningsfokusert
Evidensbasert
Kreative

Vi vil utøve raushet ved å være:

Inkluderende
Tilgjengelige
Tolerante
Empatiske

Vi vil utøve bærekraft ved å være:

Kvalitetsorienterte
Effektive
Fleksible
Utholdende

Bærekraftsmål

Gjennom PitStop-modellen der vi utruster flere aktører lokalt og nasjonalt til å kunne engasjere seg i inkluderings-feltet av utsatt ungdom, bidrar vi til oppnåelse av flere av FNs bærekrafts-mål:

Bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet:

Inkluderings-konseptene våre har som hovedmål å fremme en god psykisk og fysisk helse hos utsatt ungdom og på den måten bidra til høyere livskvalitet, livsglede og livsutfoldelse. Vår filosofi er følgende: Mestrer unge livet, så mestrer de i større grad skole og arbeid. Å mestre livet handler for oss om å ruste sårbar ungdom til å kunne mestre vanskelige tanker, følelser, relasjoner og livssituasjoner.

Bærekraftsmål nr 4: God utdanning

PitStop sine inkluderingskonsepter har som et av sine primære mål å sikre inkluderende, rettferdig og fleksibel utdanning og læring for unge som trenger tilrettelagte opplæringsløp. Ikke alle unge passer innenfor det ordinære og formelle utdanningssystemet. Noen trenger mer tilrettelagte og tilpassede løp for å kunne klare å fullføre sin utdannelse. Vi tilrettelegger for at utsatte elever får mulighet til tilrettelagt og fleksibel opplæring ved alternative læringsarenaer. På den måten sikrer vi inkluderende, rettferdig og tilpasset utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle.

Bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre inkluderings-konsepter handler om å bidra til at alle unge uavhengig av funksjonsevne, skal få mulighet til å komme i arbeid. De største hindringene for å inkludere unge i utenforskap er mangel på motivasjon, mangel på helse og kompetanse, samt mangel på muligheter for innpass i arbeidslivet for unge med nedsatt funksjonsevne og hullete CVer. Gjennom tilrettelagte kvalifiseringsarenaer og mestringsarenaer, jobber vi for full sysselsetting og anstendig arbeid for alle unge

Bærekraftsmål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

PitStop er en sosial entreprenør som utruster frivillige organisasjoner over hele landet til å kunne ta i bruk innovative og kostnadseffektive løsninger som supplerer offentlig sektor i arbeidet med å bekjempe ungt utenforskap. Gjennom PitStop modellen fremmer vi inkluderende og bærekraftige løsninger for forebygging og inkludering.

Bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene

PitStop har utviklet en samskapings-modell der vi har tilrettelagt for at privat-, offentlig- og frivillig sektor kan jobbe tettere sammen og skape bedre inkluderingstjenester for utsatt ungdom. Vi har laget løsninger som gjør at tjenester rundt sårbar ungdom kan koordineres på en mer effektiv og helhetlig måte

Utmerkelser

Topp 3 Sosial entreprenør 2019

I 2019 ble PitStop kåret til en av de 3 fremste sosiale entreprenørene i Norge av bl.a. FERD og Innovasjon Norge.

Nomiert til Folkets pris

Nomiert til Folkets pris av Bergen kommune i 2021 Se saken i egen video på Facebook og stem gjerne på oss!

Forsknings- og innovasjonspris

PitStop ble også i 2019 av Bergen kommune valgt ut som en av de nominerte til Kunnskapskommunens forskning- og innovasjons pris.

Det unike ved PitStop-modellen

Akkurat nå skaper ungt utenforskap i Norge enorme kostnader både samfunnsøkonomisk og for den enkelte som rammes. Hele 120.000 unge under 30 år befinner seg utenfor skole, arbeid og annen organisert aktivitet i Norge.

1

Tidligere ute

Gjennom Pitstop får unge rask og enkel tilgang til hjelp, uten omfattende søknadsprosesser og lange ventelister.

2

Tettere på

Fordi faglige og frivillige ressurser  kombineres, har PitStop høy voksentetthet pr bruker. Mange trygge voksne er med og skaper en trygg sosial treningsarena og en allsidig motivasjons- og kartleggingsarena for utsatt ungdom.

3

Helhetlige løsninger

Fordi vi er tidligere ute og tettere på med helhetlige tjenester, får vi unge raskere tilbake i skole, arbeid og annen tilrettelagt aktivitet. Så langt viser resultatene av programmet at 8 av 10 unge lykkes med å komme tilbake til en aktiv og meningsfull hverdag innen 6 - 12 måneder.

La oss presentere

PitStop crewet!

Her ser du en oversikt over alle som jobber i PitStop. Både på hovedkontoret og våre arenaer.

PitStop Norge
Tonje - PitStop Portrett Juni 2021

Katrine Viktoria Hole

Fagleder ungdom
Master helsefremmende arbeid

Tlf. 979 88 304

Mail

katrine.hole@pitstop.no

Tonje - PitStop Portrett Juni 2021

Tonje Nilsen

Administrasjonsansvarlig
Bachelor økonomi og administrasjon

Tlf. 944 38 254

Mail

tonje.nilsen@pitstop.no

Veronica Tofting

IT ansvarlig
Kontorsekretær

Tlf. 922 02 278

mail

veronica.tofting@pitstop.no

Annette Lilletvedt

Daglig leder
Tidl. Politi

Tlf. 992 16 108

Mail

annette.lilletvedt@pitstop.no

Bjarte Aarland

Fagleder-eldre

Sykepleier

Tlf. 934 29 116

Mail

bjarte.aarland@pitstop.no

Jøran Ingvaldsen

Innholdsprodusent

Lærer

Tlf. 46668011

Mail

joran.ingvaldsen@pitstop.no

Per Charles Aarsand

Forretningsutvikler

Siviløkonom

Tlf. ‭911 32 792‬

Mail

per.aarsand@pitstop.no

Per Charles Aarsand

Avdelingsleder

Siviløkonom

Tlf. 911 32 792

Mail

per.aarsand@pitstop.no

Camille Saxe

Kursleder Klar-Ferdig-Gå

Lærer

Tlf. 941 54 192

Mail

camilla.saxe@pitstop.no

Marianne Borch

Jobbkoordinator

Ernæringsfysiolog

Tlf. 940 75 985

Mail

marianne.borch@pitstop.no

Ona Helen Olsen

Frivillighetskooridnator

Sykepleier

Tlf. 940 76 231

Mail

ona.helen.olsen@pitstop.no

Sebastian Clausen

Jobbkoordinator

Erfaringskonsulent

Tlf. 911 86 524

Mail

sebastian.clausen@pitstop.no

Endre Guldbrandsen

Kjøkkensjef

Kokk

Hege Hæreid

Samtaleleder

Gestalt-terapaut

Tlf. 940 75 192

Mail

hege.haereid@pitstop.no

Kristina Ekerhovd-Ottersen

Samtaleleder

Familieterapaut

Tlf. 413 13 596

Mail

kristina.ekerhovd.ottersen@pitstop.no

Helene Thuen

Samtaleleder
Familieterapeut

Tlf. 413 72 535

Mail

helene.thuen@pitstop.no

Yvonne Juni 2021

Yvonne Nagelsen-Balland

Jobbkoordinator
Bachelor i psykologi

Tlf. 472 60 286

Mail

yvonne.nagelsen-balland@pitstop.no

Ruben Bakke

Daglig lederPedagog

Tlf. 952 57 768

Mail

ruben.bakke@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Daniel Bjåen

Kursleder Klar-Ferdig-Gå
Psykologi og coaching

Tlf. 406 13 968

Mail

daniel.bjaaen@pitstop.no

Linn Vefring

Kursleder ReStart

Ergoterapaut

Tlf. 94452716

Mail

linn.vefring@pitstop.no

Yvonne Juni 2021

Monika Heredia

Vikarierende avd.leder

Lærer

Tlf. 94452712

Mail

monika.ellefsen.heredia@pitstop.no

Håkon Jåtog

Samtaleleder

Psykologkandidat

Tlf. 94452714

Mail

haakon.jaatog@pitstop.no

Roger Marthinsen

Jobbkoordinator

Sosiolog

Tlf. 94452718

Mail

roger.marthinsen@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Anniken Jensen

Jobbkoordinator

Lærer og master i arbeidslivspedagogikk

Tlf. 94452715

Mail

anniken.jensen@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Magnus Gaare

Kursleder Klar-Ferdig-Gå

Bachelor i psykologi

Master i rådgivningsvitenskap

Tlf. 94452726

Mail

magnus.gaare@pitstop.no

Jarle Vik

Avdelingsleder

Adjunkt og master i ledelse

Tlf. 944 64 340

Mail

jarle.vik@pitstop.no

Yvonne Juni 2021

Anette Håland

Kursleder ReStart

Sosionom

Tlf. 944 63 722

Mail

anette.haaland@pitstop.no

Martin Roland

Samtaleleder

Tømrer og Bachelor i psykologi

Tlf. 944 64 026

Mail

martin.roland@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Annette Nygård Kristoffersen

Kursleder Klar-Ferdig-Gå

Sosionom

Tlf. 944 64 087

Mail

anette.kristoffersen@pitstop.no