Samarbeidspartnere

Våre bidragsytere og samarbeidspartnere

Økonomiske bidragsytere

Offentlig sektor

Privat sektor

Frivillig sektor

Økonomiske bidragsytere

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

er en sentral bidragsyter og støttespiller for PitStop arenaen som vi nå er i ferd med å etablere i Kristiansand. Sparebanken Sør har bevilget 3 millioner kroner som brofinansiør for å bidra til at PitStop Søgne kan få på plass et langvarig og forpliktende samarbeid med offentlige instanser i Kristiansand kommune. Uten denne støtten fra Sparebanken Sør hadde vi ikke klart å få på plass denne arenaen i Kristiansand. Så en stor takk til styret i stiftelsen som hadde troen på Søgne-prosjektet!

Sparebankstiftelsen DNB

er en sentral bidragsyter for vår PitStop-arena i Oslo som ble etablert i februar 2022 i samarbeid med bydel Frogner. DNB stiftelsen har tatt på seg rollen som brofinansiør og bidrar på den måten til å sikre et forpliktende samarbeid mellom PitStop og bydel Frogner, slik at PitStop Frogner kan bli et permanent tilbud i denne bydelen. Uten Sparebankstiftelsen DNB sitt betydelige bidrag, hadde det ikke vært mulig for PitStop å sikre videre drift etter at prosjektmidlene går ut. Så en stor takk til DNB stiftelsen som er med på laget og gjør det mulig for oss å drive innovative inkluderingstjenester ut over tildelte prosjektperiode !

Familien Grieg

er gjennom Grieg Foundation en viktig samarbeidspartner og bidragsyter både inn mot PitStop Sotra sine lavterskeltilbud for unge i utenforskap i Øygarden og inn mot PitStop Bergen sine inkluderingsprosjekter for utsatt ungdom i Bergensregionen. Grieg Foundation støtter PitStop sitt engasjement innen følgende lavterskelprosjekter for unge i utenforskap: Åpen dør, vårt samtaletilbud, Robust, vårt kurstilbud og Springbrett, vårt Arbeidsforberedende program.

Innovasjon Norge

er en sentral støttespiller for PitStop som bidrar både med finansiering og med mentorstøtte. Innovasjon Norge har hatt tro på PitStop modellen fra dag 1 og har vært en avgjørende døråpner for arbeidet vårt. Innovasjon Norge bidrar også med kompetanseheving på en rekke områder via seminarer og konferanser der våre ledere får delta.

Sparebanken Vest

 har vært en av våre mest sentrale og trofaste støttespillere siden vi startet opp arbeidet i 2016. De var første bidragsyter som bevilget støtte til PitStop og har siden fulgt oss årlig med betydelige gaver. Takket være Sparebank Vest fikk vi i etablererfasen bl.a. mulighet til å kjøpe inn datautstyr og musikkutstyr til PitStop Sotra. Vi fikk også mulighet til å utvide bemanningen i en sårbar fase slik at vi kunne ansette en fagperson i tiltaket vårt Åpen dør.

DAM stiftelsen

støtter opp om våre prosjekter og har nylig bidratt med en betydelig gave inn mot våre nyeste tiltak HangOut og Restart.

Kavlifondet

er en av våre viktigtigste støttespillere. Kavlifondet støtter arbeidet som gjøres i PitStop Norge med å videreutvikle, kvalitetssikre og skalere PitStop modellen slik at den kan rulles ut til flere fylker. Støtten fra Kavlifondet er avgjørende for å sikre en robust administrasjon i moderorganisasjonen.

 

Øvrige bidragsytere

Fana Sparebank

Fana Sparebank har gitt støtte til ulike aktiviteter i Livsmestringsprogrammet vårt Klar-Ferdig-Gå

Sr- bank

Sr- bank har gitt støtte til ulike aktiviteter i Livsmestringsprogrammet vårt Klar-Ferdig-Gå

Uni stiftelsen

Uni stiftelsen har bidratt med støtte til kjøp av minibuss

FERD sosiale entreprenører

FERD sosiale entreprenører har gitt gave ifm av PitStop ble kåret til en av topp 3 sosiale entreprenører i 2019

Helse direktoratet

Helse direktoratet bidrar med tilskuddsmidler til tiltakene våre HangOut og Restart

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet bidrar med tilskuddsmidler til flere av våre tiltak og har vært en avgjørende støttespiller fra PitStop ble etablert i 2016

Gjensidigestiftelsen

Prosperastiftelsen

Samarbeidspartnere i offentlig sektor

Øygarden kommune

Bergen kommune

Oslo kommune ved bydel Frogner

Kristiansand kommune

Vestland fylkeskommune

NAV

Høgskolen på Vestlandet

Hop videregående skole

Krokeide videregående skole

Samarbeidspartnere i privat sektor

Live2Learn

Rådet for psykisk helse

Impact Hub Bergen

Friskus

Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse

Kolbrun Retorikk

Prosperastiftelsen

Connect Vest

Joagruppen

Møbelringen

Sartor Senter

Samarbeidspartnere i frivillig sektor

Mental helse ungdom

For mer informasjon om hvem vi er