Samarbeidspartnere

Våre bidragsytere og samarbeidspartnere

Økonomiske bidragsytere

Offentlig sektor

Privat sektor

Frivillig sektor

Økonomiske bidragsytere

 

Sparebanken Vest har vært en av våre mest sentrale og trofaste støttespillere siden vi startet opp arbeidet i 2016. De var første bidragsyter som bevilget støtte til PitStop og har siden fulgt oss årlig med betydelige gaver. Takket være Sparebanken Vest fikk vi i etablererfasen bl.a. mulighet til å kjøpe inn datautstyr og musikkutstyr til PitStop Sotra. Vi fikk også mulighet til å utvide bemanningen i en sårbar fase slik at vi kunne ansette en fagperson i tiltaket vårt Åpen dør.

 

Hør mer om hvordan Sparebanken Vest støtter PitStop her.

Familien Grieg er gjennom Grieg Foundation en viktig samarbeidspartner og bidragsyter både inn mot PitStop Sotra sine lavterskeltilbud for unge i utenforskap i Øygarden og inn mot PitStop Bergen sine inkluderingsprosjekter for utsatt ungdom i Bergensregionen. Grieg Foundation støtter PitStop sitt engasjement innen følgende lavterskelprosjekter for unge i utenforskap: Åpen dør, vårt samtaletilbud, Robust, vårt kurstilbud og Springbrett, vårt Arbeidsforberedende program.

 

Les mer om Grieg Foundation her.

Kavlifondet er en av våre viktigtigste støttespillere. Kavlifondet støtter arbeidet som gjøres i PitStop Norge med å videreutvikle, kvalitetssikre og skalere PitStop modellen slik at den kan rulles ut til flere fylker. Støtten fra Kavlifondet er avgjørende for å sikre en robust administrasjon i moderorganisasjonen.

Les mer om støtten fra Kavlifondet på deres nettsider. 

Innovasjon Norge er en sentral støttespiller for PitStop som bidrar både med finansiering og med mentorstøtte. Innovasjon Norge har hatt tro på PitStop modellen fra dag 1 og har vært en avgjørende døråpner for arbeidet vårt. Innovasjon Norge bidrar også med kompetanseheving på en rekke områder via seminarer og konferanser der våre ledere får delta.

Les mer om støtten fra Innovasjon Norge på deres nettsider

DAM stiftelsen støtter opp om våre prosjekter og har nylig bidratt med en betydelig gave inn mot våre nyeste tiltak HangOut og Restart. Legg feks denne linken her:

 Les mer om hvordan Dam stiftelsen støtter PitStop her.

Øvrige bidragsytere

Fana Sparebank

Fana Sparebank har gitt støtte til ulike aktiviteter i Livsmestringsprogrammet vårt Klar-Ferdig-Gå

Sr- bank

Sr- bank har gitt støtte til ulike aktiviteter i Livsmestringsprogrammet vårt Klar-Ferdig-Gå

Uni stiftelsen

Uni stiftelsen har bidratt med støtte til kjøp av minibuss

FERD sosiale entreprenører

FERD sosiale entreprenører har gitt gave ifm av PitStop ble kåret til en av topp 3 sosiale entreprenører i 2019

Helse direktoratet

Helse direktoratet bidrar med tilskuddsmidler til tiltakene våre HangOut og Restart

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet bidrar med tilskuddsmidler til flere av våre tiltak og har vært en avgjørende støttespiller fra PitStop ble etablert i 2016

Samarbeidspartnere i offentlig sektor

Øygarden kommune

Bergen kommune

Vestland fylkeskommune

NAV

Høgskolen på Vestlandet

Hop videregående skole

Krokeide videregående skole

Samarbeidspartnere i privat sektor

Live2Learn

Rådet for psykisk helse

Impact Hub Bergen

Friskus

Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse

Kolbrun Retorikk

Prosperastiftelsen

Connect Vest

Samarbeidspartnere i frivillig sektor

Mental helse ungdom

NLM

Frelsesarmeen

For mer informasjon om hvem vi er

Bilder og video

Se bilder og video fra våre folk, aktiviteter og annet materiale vi har laget.

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?