Tiltakskort

Mange synes det kan være både vanskelig og utrygt å møte eldre eller syke mennesker.

Hva skal jeg si og hva skal jeg gjøre?

I disse tiltakskortene gir vi råd og veiledning i forhold til en del konkrete situasjoner du kan komme oppi.

Ungdom i møte med eldre

Mennesker med demens kan ha større problemer med både å regulere følelsene sine og å forstå når følelsesuttrykkene bør dempes. Derfor kan mange reagere på måten mennesker med demens viser følelsene sine. Det er viktig å være klar over at demens er en brutal sykdom som rammer hardt.
Mange med demens vil lett kunne bli forvirret, urolig og mistenksom. De kan fort reagere med sinne eller gråt. Og de kan ha vanskeligere med å forstå det som blir sagt til dem. Derfor er det viktig å møte mennesker med demens med forståelse og tålmodighet. Av og til kan vi bli både provosert og krenket, men da er det viktig å tenke på at det er demenssykdommen som gjør at noen oppfører seg på den måten.

Det kan være utfordrende å skille mellom andres og egne følelser. Ekstra vanskelig blir dette i møte med personer med demens fordi sykdommen gjør at de har vanskelig for å kommunisere tydelig med andre hva de føler og tenker. Når personer med demens uttrykker sterke følelser, kan deres følelser smitte over på oss. Det kan oppleves overveldende. Hvis vi er bevisst på at deres følelser er et uttrykk for sykdom, kan det gjøre det lettere å forstå og romme deres følelser uten å ta dem innover oss selv. Selv om de blir opprørt, betyr ikke det at vi har gjort noe feil.

Akutt

Glede

Når vi er glade, ønsker de fleste av oss å dele den følelsen med andre. Personer med demens kan kjenne på glede akkurat som alle andre.
Men de har gjerne ikke det samme behovet for å dele det med noen.

Gi gave

Tristhet/sorg

Det er mange ting som kan gjøre oss triste. For en person med demens kan det for eksempel være savn etter noen de er glade i eller sorg over noe dehar mistet eller ikke mestrer. Mange vil også åpent vise sorg og tristhet.

Frykt/angst

Vi vil alle oppleve situasjoner som kan gjøre oss redde eller engstelige. Nårf rykten kommer, forsvinner ofte fornuften, og det kan bli vanskelig å tenke klart. For mange med demens kan frykt og angst bli utløst av at de ikke kjenner igjen omgivelsene eller personene rundt dem.

Redd for sykdom 1

Redd for sykdom 2

Redd for sykdom 3

• Mange personer med demens klarer ikke å finne veien hjem alene, og da kan det lett skje en ulykke.

Egne reaksjoner: Det er ikke uvanlig at angst er «smittsomt». Om du merker at du selv begynner å få angst, ta kontakt med en voksen med én gang.

Ikke gå

Språk 1

Språk 1

Språk 2

Språk 2

Ringe på

Sinne

Alle blir sinte innimellom. Av og til med god grunn, andre ganger kan det være mindre hendelser som trigger oss. Men det er helt normalt, og det er lov å bli sint. En person med demens kan også bli sint, og klarer kanskje ikke å forklare hvorfor.

Nekter å bli med

Tyveri

Protester

Skam/skyld

Skam er nok den vanskeligste følelsen å ha. Når noen skammer seg, vil de enten prøve å gjemme seg eller late som ingenting og prøve å skjuledet de skammer seg over.

Inkontinens

Matservering

Tilnærmelser