For offentlig sektor

Jobber du i offentlig sektor?

Har ansvar for å finne gode løsninger for utsatte ungdommer som strever med å mestre livet, skole eller arbeid? Da anbefaler vi deg å ta en titt på tjenestene vi leverer for å forebygge og redusere ungt utenforskap

På denne siden finner du generell info om hvordan vi bruker ressurser fra frivillig sektor til å supplere offentlig sektor med innovative inkluderingstjenester. Du kan også klikke deg inn på boksene under dersom du ønsker spesifikk informasjon inn mot kommune, fylkeskommune eller NAV.

PitStop-modellen

Illustrasjonen viser hvordan PitStop Sotra sørger for systematisk arbeid med ungdommen, inndelt i fire faser:

Klikk aktuell knapp om du vil gå direkt til relevant side for deg. Men knappene blir tilgjengelige også lengre ned på siden.

Mer om tjenestene

Ungdommene rekrutteres fra NAV, kommune, fylkeskommune og pårørende. Felles for alle faser er høy voksentetthet og individuell oppfølging.

De 6 tiltakene i tiltakstrappen tilbys enten enkeltvis eller samlet i et 6-12 måneders livsmestringsprogram (Klar-ferdig-gå). Noen ungdommer har behov for å delta i hele programmet mens andre trenger kun å delta på enkelte trinn før de er klar til å stå på egne ben.

Brobygger

Et oppsøkende samtale- og aktivitetstiltak som hjelper isolerte ungdommer ut av ensomhet og passivitet.

Hangout

Et ukentlig treffsted på kveldstid som motvirker isolasjon og ensomhet blant utsatt ungdom. Treffstedet fungerer også som inngangsport til PitStop sine hjelpetilbud på dagtid.

Restart

Et 3 måneders avklarings- og aktiviseringstiltak, der unge i utenforskap motiveres for en ny start og der funksjonsevne og ønsker for veien videre avklares.

Klar-Ferdig-Gå

Et 6 måneders kvalifiseringstiltak som kvalifiserer unge i utenforskap for skole og arbeid.

Spisevenn

Et arbeidstreningstiltak der sårbare unge får arbeidstrening ved å arrangere ukentlige måltidsfellesskap for sårbare eldre.

Eldrevenn

Et arbeidstreningstiltak der sårbare unge får arbeidstrening ved å aktivere eldre som besøksvenner, turvenner og praktiske hjelpere.

Det unike ved PitStop-modellen

Akkurat nå skaper ungt utenforskap i Norge enorme kostnader både samfunnsøkonomisk og for den enkelte som rammes. Hele 120.000 unge under 30 år befinner seg utenfor skole, arbeid og annen organisert aktivitet i Norge.

1

Tidligere ute

Gjennom Pitstop får unge rask og enkel tilgang til hjelp, uten omfattende søknadsprosesser og lange ventelister.

2

Tettere på

Fordi faglige og frivillige ressurser  kombineres, har PitStop høy voksentetthet pr bruker. Mange trygge voksne er med og skaper en trygg sosial treningsarena og en allsidig motivasjons- og kartleggingsarena for utsatt ungdom.

3

Helhetlige løsninger

Fordi vi er tidligere ute og tettere på med helhetlige tjenester, får vi unge raskere tilbake i skole, arbeid og annen tilrettelagt aktivitet. Så langt viser resultatene av programmet at 8 av 10 unge lykkes med å komme tilbake til en aktiv og meningsfull hverdag innen 6 - 12 måneder.

Dokumenterte resultater

PitStop ble i perioden 2016-2020 pilotert i kommunene Fjell, Sund, Askøy og Øygarden utenfor Bergen, hvor 120 ungdommer så langt har vært gjennom systemet. Følgende hovedresultater er så langt dokumentert ved bruk av PitStop-modellen:

Resultater PitStop

%

Deltakere som har gått videre til arbeid eller skole

NAV’s andre løsninger

%

Deltakere som har gått videre til arbeid eller skole

PitStop sine gode resultater fordeler seg slik:

  • Kommet i jobb 43% 43%
  • Tilbake i skole 31% 31%
  • Annen tilrettelagt aktivitet 18% 18%

Kost/nytte

%

Kostnad per deltaker i forhold til andre NAV-tiltak

 For å hjelpe ungdom tilbake til skole eller arbeid, så koster PitStop kun 4500 kroner per ungdom per måned,  Til sammenligning koster NAV-tiltak 17.000 kroner per ungdom per måned.

Voksentetthet

Voksne per 6 unge i PitStop

Voksne per 6 unge i NAV-tiltak

Mange synes det kan være både vanskelig og utrygt å møte eldre eller syke mennesker.

Hva skal jeg si og hva skal jeg gjøre?

I disse tiltakskortene gir vi råd og veiledning i forhold til en del konkrete situasjoner du kan komme oppi.