Bilder og video

Galleri

Her vil vi kontinuerlig legge ut tilfeldige bilder fra vår hverdag og aktiviteter.

Videoer

PitStop sine inkluderingstjenester for utsatt ungdom presentert på NRK

En video som viser hvordan unge i utenforskap får hjelp til restart via ulike aktiviteter

 

Pitstop, en alternativ mestringsarena for unge i utenforskap

PitStop tilbyr lavterskeltjenester både for unge som står i bare for å falle fra-, eller allerede har falt fra videregående skole. Pitstop hjelper oss unge med hullete CVer inn i arbeid.

 

PitStop, 1 av 3 finalister til Årets Sosiale entreprenør 2019, kortversjonen

Videoen gir et kort innblikk i PitStop sitt arbeid for å hjelpe unge i utenforskap tilbake på sporet av skole og arbeid

 

PitStop sine mål og ambisjoner for perioden 2020-2030

Presentert av Daglig leder Annette Lilletvedt.

 

Erik ble rustet for restart på PitStop !

Erik forteller hvordan han fikk hjelp til å komme i arbeid etter en lengre periode med utfordringer

 

Iselin fikk starte på nytt!

Iselin forteller om hvordan hun har fått hjelp til å starte på nytt via PitStop-programmet

 

Mattias fikk en ny start på Pitstop

Mathias forteller hvordan han fikk hjelp til å starte på nytt etter en lengre periode med utfordringer i livet sitt

Velina fikk hjelp til å komme i arbeid på PitStop

Velina forteller om hvordan hun fikk hjelp til å komme i jobb etter å ha vært ute av skole og arbeid i lengre tid

Hvem er vi og hva gjør vi

Daglig leder Annette Lilletvedt forklarer.