Bilder og video

Galleri

Her vil vi kontinuerlig legge ut tilfeldige bilder fra vår hverdag og aktiviteter.

Videoer

PitStop nominert til Folkets pris både i 2020 og 2021.

PitStop ble både i 2020 og 2021 nominert til Folkets pris for sitt arbeid med å styrke oppnåelsen av FNs bærekraftsmål inn mot helse, utdanning, arbeid, innovasjon og samskaping

 

PitStop, 1 av 3 finalister til Årets Sosiale entreprenør 2019, kortversjonen.

Videoen gir et kort innblikk i PitStop sitt arbeid for å hjelpe unge i utenforskap tilbake på sporet av skole og arbeid

 

PitStop sine inkluderingstjenester for utsatt ungdom presentert på NRK.

En video som viser hvordan unge i utenforskap får hjelp til restart via ulike aktiviteter

 

Pitstop, en alternativ mestringsarena for unge i utenforskap.

PitStop tilbyr lavterskeltjenester både for unge som står i bare for å falle fra-, eller allerede har falt fra videregående skole. Pitstop hjelper oss unge med hullete CVer inn i arbeid.

 

Hvorfor PitStop?

 

Erik ble rustet for restart på PitStop !

Erik forteller hvordan han fikk hjelp til å komme i arbeid etter en lengre periode med utfordringer.

 

Iselin fikk starte på nytt!

Iselin forteller om hvordan hun har fått hjelp til å starte på nytt via PitStop-programmet

 

Mattias fikk en ny start på Pitstop

Mathias forteller hvordan han fikk hjelp til å starte på nytt etter en lengre periode med utfordringer i livet sitt.

Velina fikk hjelp til å komme i arbeid på PitStop

Velina forteller om hvordan hun fikk hjelp til å komme i jobb etter å ha vært ute av skole og arbeid i lengre tid.

Ungdommer som har deltatt i PitStop-programmet deler sine erfaringer.

Ungdom sine erfaringer med Pitstop-programmet.

 

PitStop sine mål og ambisjoner for perioden 2020-2030

Presentert av Daglig leder Annette Lilletvedt.

 

Hvem er vi og hva gjør vi

Daglig leder Annette Lilletvedt forklarer.

Foredrag konferanse ung helse 30. november 2020.

Presentasjon i helseutvalget i Bergen bystyre september 2020.

Leder for PitStop Norge, Annette Lilletvedt peker på utfordringene knyttet til unge og psykisk helse.

I presentasjonen beskriver hun også PitStop sin løsning for å fremme en god psykisk helse blant utsatt ungdom.

Presentasjon av PitStop i Skoleutvalget til Bergen bystyre september 2020.

Leder for PitStop Norge presenterer PitStopkonseptet og hvordan det kan brukes til å forebygge og redusere frafall fra videregående skole.

Presentasjon av PitStop i utvalg for helse og sosial i Bergen bystyre november 2020.

Leder for PitStop Norge, Annette Lilletvedt peker på utfordringene knyttet til unge og psykisk helse. I presentasjonen beskriver hun også PitStop sin løsning for å fremme en god psykisk helse blant utsatt ungdom.

Kavlifondet støtter PitStop sine aktiviteter!

Hils på noen av PitStop sine medarbeidere!

Hva er egentlig PitStop?

Kreativitet- og design aktiviteter på PitStop.

Sport- og frilufts-aktiviteter på PitStop.

Media- og kommunikasjons-aktiviteter på PitStop.