Privat sektor

Representerer du en bedrift som ønsker å ta samfunnsansvar 

– ved å gi muligheter til unge som står utenfor arbeidslivet?

Unge som faller utenfor skole og arbeid har blitt en av de største utfordringene samfunnet vårt står overfor. For å bekjempe ungt utenforskap inviterer vi til en felles inkluderings-dugnad der både private, offentlige og frivillige aktører jobber sammen for å få flere unge til å fullføre skole og komme i arbeid. I den forbindelse leiter vi etter:

  • Rause og modige bedrifter som våger å tenke nytt og annerledes når nye medarbeidere skal ansettes.
  • Innovative og inkluderende bedrifter som verdsetter mangfold og som ser verdien og styrken i annerledeshet.

Hvilke ungdommer er det vi trenger hjelp til å inkludere i arbeidslivet?

Unge med lette og moderate psykiske helseutfordringer

Unge med sosiale tilpasningsvansker

Dersom din bedrift ønsker å være med i denne inkluderings-dugnaden vil dere få følgende:

Tilgang til unge som er motivert for å gjøre en innsats hos dere og som vil bidra med nye og kreative perspektiver

Tilgang til en veileder fra PitStop som følger dere opp i oppstartsfasen

Tilgang til unge som har gode holdninger og er serviceinnstilt

Tar dere imot en ungdom vil dette innebære følgende for dere:

Dere må velge ut en «mentor» blant deres ansatte som kan tilrettelegge arbeidsdagen for ungdommen

Den viktigste tilretteleggingen ungdommen trenger er:

  • Trygghet
  • Fleksibilitet
  • Reelle arbeidsoppgaver
  • Overkommelig arbeidsmengde

Vi vil tilpasse oss bedriftens ønsker og behov både ifht arbeidsoppgaver og omfang på arbeidspraksisen.

Gi en gave til Pitstop sitt non profitt arbeid for utsatt ungdom?

Avhengig av tilskudd

PitStop driver sine tjenester for utsatt ungdom via tilskudd fra nasjonale og lokale instanser. Inkludering av utsatt ungdom er en oppgave som offentlig sektor har ansvar for å håndtere.

Stramme offentlige budsjetter

Men fordi offentlige instanser opererer med svært stramme budsjetter, strekker ikke midlene til. Vi er derfor til enhver tid avhengig av allmennyttige midler fra banker, fond og stiftelser for å kunne få fullfinansiert våre lavterskelbaserte tjenester.

Satses ikke nok på forebygging

Både NAV, kommune og fylkeskommune tvinges til å bruke sine begrensede midler til lovpålagte tjenester. Det gjør at forebyggende tiltak ofte blir en sanderingspost under budsjettbehandlinger.

Avhengig av tilskudd

PitStop driver sine tjenester for utsatt ungdom via tilskudd fra nasjonale og lokale instanser. Inkludering av utsatt ungdom er en oppgave som offentlig sektor har ansvar for å håndtere.

Vil din bedrift være med å bidra til at vi gjennom PitStop-konseptet kan jobbe mer med forebygging og mindre med reprasjon?

Forebygging er langt mer effektivt og kostnadsbesparende enn å skulle reparere etter at skaden har skjedd!

Dersom din bedrift ønsker å støtte Pitstop sitt arbeid gjennom midler eller gjennom andre gaver, så ta kontakt med økonomiansvarlig i PitStop Norge, Tonje Nilsen.

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

For mer informasjon om hvem vi er

Bilder og video

Se bilder og video fra våre folk, aktiviteter og annet materiale vi har laget.

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?