Foredrag konferanse ung velferd 30 november 2020

av des 1, 2020Nyheter

Foredrag konferanse ung velferd 30 november 2020

Hvordan bli bedre på å forebygge og redusere ungt utenforskap?

Det gjøres et formidabelt arbeid i mange sektorer for å forebygge utenforskap og for å inkludere unge som allerede har falt utenfor. Men på tross av mange gode tiltak er det fortsatt 120.000 unge under 30 år som befinner seg utenfor skole og arbeid i Norge. PitStop har utviklet en innovativ løsning der frivillig sektor utrustes til å kunne supplere offentlig sektor i arbeidet med å forebygge og redusere ungt utenforskap. Leder for PitStop Norge, Annette Lilletvedt deler noen av verktøyene som brukes i PitStop modellen for å styrke arbeidet med å bekjempe utenforskapet. Annette har med seg Marta Fjæreide som selv har vært rammet av utenforskap med over 80 innleggelser i psykiatrien. Marta forteller hva som hjalp henne tilbake fra utenforskap til innenforskap.

Se presentasjonen nedenfor:

Om artikkelforfatteren

Annette Lilletvedt

Annette Lilletvedt

Gründer og initiativtaker bak PitStop-konseptet. Annette har i en årrekke jobbet med forebyggende arbeid blant utsatt ungdom. Først som leder for politiet sitt forebyggende arbeid i 4 kommuner vest for Bergen og nå som leder for PitStop Norge.

Andre lignende saker

Aktivt fellesskap uten aldersgrense

Aktivt fellesskap uten aldersgrense

Noen går med sixpence, andre med caps. Kystmuseet i Øygarden er blitt en arena for eldre med demens og ungdom med utfordringer. Fellesskapet rommer læring, livserfaring – og kan minske følelsen av utenforskap.

les mer