Foredrag konferanse ung velferd 30 november 2020

Foredrag konferanse ung velferd 30 november 2020

Hvordan bli bedre på å forebygge og redusere ungt utenforskap? Det gjøres et formidabelt arbeid i mange sektorer for å forebygge utenforskap og for å inkludere unge som allerede har falt utenfor. Men på tross av mange gode tiltak er det fortsatt 120.000 unge under 30...
Får ungdom tilbake på skolebenken

Får ungdom tilbake på skolebenken

PitStop har utviklet en modell og et program for å inkludere unge med psykiske helseutfordringer i skole og arbeid. Senteret ble startet av et knippe sosiale entreprenører med sosialfaglig bakgrunn og drives sammen med frivillige. Gjennom programmet skal ungdommene få...
Nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2019

Nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2019

En av disse tre blir Årets Sosiale Entreprenør 2019 Pitstop, iMal og Moving Mamas er sosiale entreprenører med ulike historier, ulike produkter og ulike løsninger. Fellesnevneren er at de har utviklet en ny og god løsning på en sosial utfordring i Norge, og de er...