Velferd.no: Nå vil regjeringen satse på sosiale entreprenører i kampen mot utenforskap

av jun 9, 2021Fra media

Nå vil regjeringen satse på sosiale entreprenører i kampen mot utenforskap

Velferd.no skriver om stortingsmeldingen «Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv» som viser til en omfattende satsning på å bekjempe utenforskap. En av hovedsatsningene her er å tilrettelegge for at sosiale entreprenører og små aktører får større plass i arbeidet gjennom at NAV tar i bruk flere innovative anskaffelser. Annette Lilletvedt skrev en artikkel om tematikken på velferd.no i desember, og ble glad da hun leste stortingsmeldingen. Dette gir håp om at nye aktører får slippe til for å løse utenforskapsproblematikken. Fontenehus Norge sier seg enige i viktigheten av åpne opp for mindre aktører og at kunnskapen som kommer her tas på alvor.

Les hele saken på velferd.no. (Krever abonnement) (https://velferd.no/arbeidsliv-velferd/2021/na-vil-regjeringen-satse-pa-sosiale-entreprenorer)

Om artikkelforfatteren

Annette Lilletvedt

Annette Lilletvedt

Gründer og initiativtaker bak PitStop-konseptet. Annette har i en årrekke jobbet med forebyggende arbeid blant utsatt ungdom. Først som leder for politiet sitt forebyggende arbeid i 4 kommuner vest for Bergen og nå som leder for PitStop Norge.

Andre lignende saker

Aktivt fellesskap uten aldersgrense

Aktivt fellesskap uten aldersgrense

Noen går med sixpence, andre med caps. Kystmuseet i Øygarden er blitt en arena for eldre med demens og ungdom med utfordringer. Fellesskapet rommer læring, livserfaring – og kan minske følelsen av utenforskap.

les mer