Velferd.no: Sosiale entreprenører slipper ikke inn i varmen

av des 17, 2020Fra media

Velferd.no: Sosiale entreprenører slipper ikke inn i varmen

Veferd.no intervjuer daglig leder i PitStop Norge, direktør i Ferd Sosiale Entreprenærer og Nav-sjefen med utfordring til å støtte langsiktige og forpliktende samarbeidsavtaler med det offentlige

Norske politikere er fulle av velvilje og ønsker mer samarbeid med sosiale entreprenører. Likevel opplever sosiale entreprenører at det er vanskelig å slippe til i langsiktige og forpliktende samarbeid. Det finnes ofte oppstartsmidler og prosjektmidler, men utfordringen er å bringe de nyskapende løsningene inn i den vanlige virksomheten. Det offentlige anskaffelsesapparatet er vant til å kjøpe inn utstyr, men ikke så vant til å kjøpe inn nyskapende sosiale tjenester. Spesielt de virksomhetene som er små eller så nyskapende at den typen løsninger ikke etterspørres. Å fange opp unge i utenforskap tidlig er en utrolig god investering for samfunnet.

Om artikkelforfatteren

Annette Lilletvedt

Annette Lilletvedt

Gründer og initiativtaker bak PitStop-konseptet. Annette har i en årrekke jobbet med forebyggende arbeid blant utsatt ungdom. Først som leder for politiet sitt forebyggende arbeid i 4 kommuner vest for Bergen og nå som leder for PitStop Norge.

Andre lignende saker

Aktivt fellesskap uten aldersgrense

Aktivt fellesskap uten aldersgrense

Noen går med sixpence, andre med caps. Kystmuseet i Øygarden er blitt en arena for eldre med demens og ungdom med utfordringer. Fellesskapet rommer læring, livserfaring – og kan minske følelsen av utenforskap.

les mer