Foredrag konferanse ung velferd 30 november 2020

Foredrag konferanse ung velferd 30 november 2020

Hvordan bli bedre på å forebygge og redusere ungt utenforskap? Det gjøres et formidabelt arbeid i mange sektorer for å forebygge utenforskap og for å inkludere unge som allerede har falt utenfor. Men på tross av mange gode tiltak er det fortsatt 120.000 unge under 30...