Våre tjenester

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

Er du en ungdom?

-som er på leit
etter mestringsstrategier, mestringshjelpere eller mestringsarenaer som kan gjøre din hverdag bedre?

PitStop Frogner er stedet for deg som trenger et «pitstop» på veien mot skole, høyere utdanning eller jobb. Tilbudet er særlig tilrettelagt for deg som opplever at psykiske vansker hindrer deg på denne veien. Om du er interessert i det vi har å tilby, må du gjerne be din kontaktperson i det offentlige ta kontakt med oss.

Restart

ReStart er startstedet for unge som ønsker hjelp med å komme tilbake til jobb eller utdanning.På ReStart får du oppleve gøye aktiviteter i gruppe, sosialt fellesskap og lunsj.Etter 1-3 måneder på ReStart kan du gå over til Klar-Ferdig-Gå-mestringskurset vårt dersom du er klar for det.

Klar - Ferdig - Gå

Et livsmestringsprogram på 3-6 måneder for å bli klar for å komme tilbake til jobb, skole eller utdanning. Du får en kombinasjon med gøye aktiviteter, arbeidstrening, læring av mestringsteknikker og samtaler der du kan sette egne mål for veien videre.

Les mer om Restart

ReStart er et 1-3 måneders aktivitetstilbud i gruppe, der du kan finne ut av dine ønsker for veien videre. Alle ungdommer starter på ReStart før de eventuelt går videre til Klar-Ferdig-Gå.  På ReStart ønsker vi at du skal få påfyll av motivasjon, håp og glede gjennom gøye aktiviteter og sosialt fellesskap.

ReStart er åpent mandager og onsdager kl. 10.00 – 13.30. Vi spiser lunsj sammen.

Mandag er temaet «Kreativitet». Hos oss kan du få utvikle dine kreative evner på en rekke områder. Vi driver blant annet med maling, strikking, tegning og foto. 

Onsdag er temaet Spill og aktivitet. Her driver vi med ulike aktiviteter og spill både ute og inne. Vi har fokus på aktiviteter som er gøye, og at alle kan bli med – uavhengig av nivå og forkunnskaper. Man kan blant annet være med på tur, team-building, kubb, boccia, kort – og brettspill. 

Les mer om Klar- Ferdig - Gå

Et livsmestringsprogram med hjelp til å komme tilbake til jobb, skole eller utdanning.
Vi ønsker å hjelpe deg med å bli Klar til å mestre livet, skole og jobb, Ferdig med det vonde fra fortiden og bytte ut usunne tanker med sunne tanker og mot dine mål og drømmer med selvtillit og med gode verktøy for å håndtere livets opp og nedturer. Og vi ønsker å gå disse stegene med deg!

Klar-Ferdig-Gå skjer på mandag, onsdag og fredag kl. 10-14.30. Gjennom dagen har vi aktiviteter, en halvtime livsmestringsundervisning og individuelle samtaler.

Mandager har vi kreative aktiviteter, der vi også lager produkter som vi selger videre. Du trenger ikke å kunne noe fra før, vi kommer med forslag og forklaringer til tingene vi lager.

Onsdager har vi fysisk aktivitet og spill, lek og moro.

Fredager har vi arbeidstrening der vi prøver mange forskjellige oppgaver som er relevante for arbeidslivet.

For de som ønsker å komme ut i arbeid vil vi også prøve å hjelpe med å finne eksterne plasser for arbeidstrening.

Hvis du ønsker å begynne på Klar-Ferdig-Gå kan du først begynne på ReStart for å bli bedre kjent med PitStop, og så bytte over så snart du er klar.

Vil du høre en hemmelighet?

Ingen av oss får livet helt til. Noen ganger kan livet virke forvirrende, urettferdig eller håpløst. Det er da det er viktig å ikke stå alene. Når du trenger noen å prate med, vil vi lytte.

Kanskje er du usikker på hva du skal bruke framtiden din til. Eller kanskje du sliter med sosial angst eller nedstemthet. Mange flere enn du tror sliter med akkurat det samme som deg.

Ikke tenk at du må fikse livet selv. Ingen av oss gjør det. Men sammen står vi sterkere!

 

Hvis du kjenner at hverdagen har blitt for utfordrende og at du trenger en pause fra det “vanlige” løpet er kanskje PitStop stedet for deg. Vi tilbyr hjelp til livsmestring gjennom lystbetonte aktiviteter, møte med andre unge i samme situasjon og trygge voksne som heier på deg. Hos oss får du trygge rammer for vekst og utvikling. Du får også hjelp og veiledning til valget av din vei videre etter PitStop, ut i skole eller jobb. 

Forutsetningene for å være med på ReStart og Klar-Ferdig-Gå er at du ønsker å møte på avtalte PitStop-dager og jobbe målrettet med de utfordringene som eventuelt gjør oppmøte krevende. Du må også ha et ønske om å finne veien videre ut i skole eller jobb og gå på den innen 3-6 måneder.

Programmene våre forutsetter deltakermedvirkning. De er basert på deltakelse i gruppe.

Be behandler eller en annen hjelpeinstans ta kontakt med oss, så finner vi ut av ditt PitStop! Trenger du bare et sted å være og ha det godt, stikk innom PitStop Frogner på Majorstuen!  Du kan også melde deg på via PitStop Frogner sin Facebook-gruppe, www.facebook.com/pistopfrogner.

Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte om du lurer på noe.

Jobber du i offentlig sektor?

Har ansvar for å finne gode løsninger for utsatte ungdommer som strever med å mestre livet, skole eller arbeid? Da anbefaler vi deg å ta en titt på tjenestene vi leverer for å forebygge og redusere ungt utenforskap.

Vi tilbyr en tjeneste med høy voksentetthet og individuell oppfølging, primært rettet mot å hjelpe unge med psykiske helseutfordringer til å bli klare for skole og jobb. Vi har to tilbud:  ReStart og Klar-Ferdig-Gå

På  vår hovedside for PitStop Norge finner du generell info om hvordan vi bruker ressurser fra frivillig sektor til å supplere offentlig sektor med innovative inkluderingstjenester. Der kan du også klikke deg inn på  spesifikk informasjon rettet mot kommune, fylkeskommune eller NAV.

Henvisning

For å henvise til PitStop Frogner tar man kontakt på telefon eller epost (se kontaktinfo under). Det foretas da en generell kartlegging for å se om ungdommen vil være aktuell for PitStop, og man avtaler tidspunkt for en inntakssamtale.

Inntakssamtale

Både kontaktperson fra instans og ungdom deltar på inntakssamtalen. Dersom ungdommen ønsker det, kan også en foresatt delta på møtet. Under inntakssamtalen informeres det om PitStop Frogner sitt tilbud, og man snakker litt om ungdommens bakgrunn og motivasjon for å delta. Dersom tilbudet er av interesse avtaler man hvilken/e av aktivitetsdagene ungdommen skal delta på, samt oppstartsdato. Ungdommen skriver under på samtykke- og taushetspliktskjema.

Prøveperiode på PitStop

Alle ungdommene som kommer på PitStop får en prøveperiode på 3 uker, slik at man får anledning til å sjekke ut om man trives i PitStop-miljøet og om aktivitetene oppleves nyttige. I prøveperioden vil også medarbeiderne på PitStop avklare om tiltaket vil være godt egnet for ungdommene. Når prøveperioden er over, signerer ungdommen en kontrakt for deltakelse i PitStop sitt 6 måneders kvalifiseringsprogram, dersom dette ser ut til å være et hensiktsmessig løp for ungdommen.

Samarbeid og sluttrapport

Vi i PitStop Frogner ønsker gjerne å samarbeide med andre aktuelle hjelpeinstanser rundt hver enkelt ungdom, slik at vi kan samkjøre de tiltakene vi setter i gang. Av kapasitetshensyn har vi ikke anledning til å delta i ansvarsgruppemøter, men vi ønsker gjerne å få tilsendt referater fra slike møter. Ved avsluttet opphold på PitStop vil henvisende instans motta en sluttrapport om den enkelte ungdom.

Kontaktinformasjon

Representerer du en bedrift som ønsker å ta samfunnsansvar 

– ved å gi muligheter til unge som står utenfor arbeidslivet?

– eller ved å gi en gave til Pitstop sitt non profitt arbeid for utsatt ungdom?

Unge som faller utenfor skole og arbeid har blitt en av de største utfordringene samfunnet vårt står overfor. For å bekjempe ungt utenforskap inviterer vi til en felles inkluderings-dugnad der både private, offentlige og frivillige aktører jobber sammen for å få flere unge til å fullføre skole og komme i arbeid. Vi trenger gode samarbeidspartnere som kan ta imot ungdommer på arbeidspraksis eller som støtter oss økonomisk. Finn ut mer på hovedsidene til PitStop Norge ved å klikke på knappen nedenfor. Du kan også ta kontakt på frogner@pitstop.no eller 944 52 718.

Ønsker å bidra som frivillig?

– Har du lyst til å gjøre en forskjell og har ekstra tid? Hva med å bidra som frivillig hos oss? Vi tilbyr tilpasset opplæring, et godt fellesskap og en svært meningsfull aktivitet.

PitStop Frogner drives av fagpersoner og frivillige i fellesskap. For at vi virkelig skal ha muligheten til å se hver enkelt ungdom og gi dem tilpasset oppfølging trenger vi så mange frivillige som mulig med oss! Hos oss får du være med på å hjelpe ungdommer som ofte står alene i sine utfordringer og som trenger støtte og fellesskap i en krevende periode. Du får se ungdommene blomstre i det de blir mer trygge på seg selv og oppdager sine unike gaver og drømmer!

Vi trenger både folk til å være til stede i miljøet, og noen til å hjelpe med forskjellige praktiske oppgaver. Her er noen av oppgavene du kan ha som frivillig hos oss:

  • Være med ungdommene på de ulike aktivitetene, oppmuntre og se dem
  • Lage mat eller hjelpe med renhold
  • Kjøre bil for å hente ungdommene
  • Hjelpe med diverse praktiske oppgaver på kontoret
  • Bidra med spesifikke ferdigheter, innen kreativitet, sport, media og dataprogrammering
  • Du kan også hjelpe ungdommene med arbeidstrening med ulike praktiske arbeidsoppgaver

Du må være tilgjengelig minst en dag annenhver uke. Vi er åpent mandager, onsdager og fredager, og frivillige er med kl 9-15 eller 9-14.

Ta kontakt med oss hvis dette høres interessant ut:

For mer informasjon om hvem PitStop er

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?