Om oss

Vi KAN inkludering!

PitStop Frogner er en avdeling under PitStop Norge som leverer ulike forebyggende tiltak og inkluderingstiltak for unge voksne mellom 15-25 år. Målet er å få unge i utenforskap inn i skole, studier eller jobb. PitStop Frogner holder til sentralt på Majorstuen og åpnet for deltakere i april 2022. Vi består av et godt team med fagpersoner og frivillige som elsker å se unge trives og utvikle seg.

I PitStop Frogner tenker vi at fellesskap og tilhørighet er det viktigste som må på plass for at våre deltagere skal oppleve mening og mestring. En stor del av vårt tilbud er derfor gruppebasert. Vi har fokus på å etablere og bygge trygge relasjoner til deltakerne, og også mellom deltakerne. Sammen gjør vi aktiviteter, spiser god lunsj og har undervisning i livsmestring. I tillegg til det vi gjør sammen som gruppe, tilbyr vi også individuelle samtaler, karriereveiledning og intern/ekstern arbeidstrening. Både samtalekonseptet og undervisningsopplegget bygger på aksept og forpliktelsesterapi.

PitStop tilbyr en kostnadseffektiv løsning som har vist seg å gi svært gode dokumenterbare resultater og som kan supplere offentlig sektor der offentlige instanser ikke når frem med eksisterende ressurser. PitStop Frogner samarbeider tett med bydel Frogner, og har en rekke andre samarbeidsaktører fra offentlig, -privat- og frivillig sektor.

Les mer om våre verdier, ansatte og PitStop-modellen nedover på denne siden.

Ta gjerne kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon her.

Trykk på bildet og se hele brosjyren om oss!

La oss presentere

PitStop crewet!

Her ser du en oversikt over alle som jobber i PitStop Frogner.

Mie Inchley

Arenaleder

944 52 715

mie.inchley@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Magnus Færden Gaare

Samtaleleder

944 52 726

magnus.gaare@pitstop.no

Roger Marthinsen

Kursleder Klar-Ferdig-Gå

944 52 718

roger.marthinsen@pitstop.no

Daniel Bjåen aktivitetsleder Bergen

Janne Skuland

Kursleder ReStart

944 52 716

janne.skuland@pitstop.no

Bærekraftsmål

Gjennom PitStop-modellen der vi utruster flere aktører lokalt og nasjonalt til å kunne engasjere seg i inkluderings-feltet av utsatt ungdom, bidrar vi til oppnåelse av flere av FNs bærekrafts-mål:

Bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet:

Inkluderings-konseptene våre har som hovedmål å fremme en god psykisk og fysisk helse hos utsatt ungdom og på den måten bidra til høyere livskvalitet, livsglede og livsutfoldelse. Vår filosofi er følgende: Mestrer unge livet, så mestrer de i større grad skole og arbeid. Å mestre livet handler for oss om å ruste sårbar ungdom til å kunne mestre vanskelige tanker, følelser, relasjoner og livssituasjoner.

Bærekraftsmål nr 4: God utdanning

PitStop sine inkluderingskonsepter har som et av sine primære mål å sikre inkluderende, rettferdig og fleksibel utdanning og læring for unge som trenger tilrettelagte opplæringsløp. Ikke alle unge passer innenfor det ordinære og formelle utdanningssystemet. Noen trenger mer tilrettelagte og tilpassede løp for å kunne klare å fullføre sin utdannelse. Vi tilrettelegger for at utsatte elever får mulighet til tilrettelagt og fleksibel opplæring ved alternative læringsarenaer. På den måten sikrer vi inkluderende, rettferdig og tilpasset utdanning og fremmer muligheter for livslang læring for alle.

Bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Våre inkluderings-konsepter handler om å bidra til at alle unge uavhengig av funksjonsevne, skal få mulighet til å komme i arbeid. De største hindringene for å inkludere unge i utenforskap er mangel på motivasjon, mangel på helse og kompetanse, samt mangel på muligheter for innpass i arbeidslivet for unge med nedsatt funksjonsevne og hullete CVer. Gjennom tilrettelagte kvalifiseringsarenaer og mestringsarenaer, jobber vi for full sysselsetting og anstendig arbeid for alle unge

Bærekraftsmål nr 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

PitStop er en sosial entreprenør som utruster frivillige organisasjoner over hele landet til å kunne ta i bruk innovative og kostnadseffektive løsninger som supplerer offentlig sektor i arbeidet med å bekjempe ungt utenforskap. Gjennom PitStop modellen fremmer vi inkluderende og bærekraftige løsninger for forebygging og inkludering.

Bærekraftsmål nr 17: Samarbeid for å nå målene

PitStop har utviklet en samskapings-modell der vi har tilrettelagt for at privat-, offentlig- og frivillig sektor kan jobbe tettere sammen og skape bedre inkluderingstjenester for utsatt ungdom. Vi har laget løsninger som gjør at tjenester rundt sårbar ungdom kan koordineres på en mer effektiv og helhetlig måte

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?