Sammen ruster vi unge for livet

Kontakt

En innovativ løsning for ungt utenforskap i Norge.

SKOLEMESTRING

LIVSMESTRING

JOBBMESTRING

PitStop Bergen logo hvit

PitStop er en non-profit sosial entreprenør. Vi hjelper unge
voksne mellom 15 og 25 år som opplever utenforskap ved å tilby et helhetlig opplegg på dagtid (mandag, onsdag og torsdag fra kl. 10-14) bestående av aktiviteter, kurs, samtaler og arbeidstrening.

Hva tilbyr vi deg?

Ungdom

Er du ungdom eller pårørende for en ungdom? En som er på leit etter mestringsstrategier, mestringshjelpere eller mestringsarener som kan gjøre din hverdag bedre? Da anbefaler vi deg å ta en titt på Våre Tjenester

Offentlig sektor

Representerer du offentlig sektor? Har du ansvar for å finne gode løsninger for utsatte ungdommer som strever med å mestre livet, skole eller arbeid? Ta en titt på Våre Tjenester.

Privat sektor

Representerer du en bedrift som ønsker å ta samfunnsansvar ved å gi muligheter til unge som står utenfor arbeidslivet, eller støtte PitStop sitt viktige arbeid for å hjelpe unge? Ta kontakt med oss!

Frivillig sektor

Har du lyst til å gjøre en forskjell og har ekstra tid? Hva med å bidra som frivillig hos oss? Vi tilbyr tilpasset opplæring, et godt fellesskap og en svært meningsfull aktivitet.

Våre verdier

Pitstop kloke hoder lyspære ikon

Kloke hoder

Pitstop varme hjerter hjerte ikon

Varme hjerter

Pitstop bærekraftige løsninger hender ikon

Bærekraftige løsninger

Mer om våre verdier

Vi vil strekke oss langt for å bidra med kloke hoder, varme hjerter og bærekraftige løsninger!

Vi vil utøve klokskap ved å være:

Mulighetsorientert
Løsningsfokusert
Evidensbasert
Kreative

Vi vil utøve raushet ved å være:

Inkluderende
Tilgjengelige
Tolerante
Empatiske

Vi vil utøve bærekraft ved å være:

Kvalitetsorienterte
Effektive
Fleksible
Utholdende

Se på videoen som gir et kort innblikk
i PitStop sitt arbeid
for å hjelpe unge i utenforskap tilbake på sporet av skole og arbeid.

Det unike ved PitStop-modellen

Akkurat nå skaper ungt utenforskap i Norge enorme kostnader både samfunnsøkonomisk og for den enkelte som rammes. Hele 120.000 unge under 30 år befinner seg utenfor skole, arbeid og annen organisert aktivitet i Norge.

1

Tidligere ute

Gjennom Pitstop får unge rask og enkel tilgang til hjelp, uten omfattende søknadsprosesser. Vi har kontinuerlig inntak gjennom året.

2

Tettere på

Fordi faglige og frivillige ressurser  kombineres, har PitStop høy voksentetthet pr bruker. Mange trygge voksne er med og skaper en trygg sosial treningsarena og en allsidig motivasjons- og kartleggingsarena for utsatt ungdom.

3

Helhetlige løsninger

Fordi vi er tidligere ute og tettere på med helhetlige tjenester, får vi unge raskere tilbake i skole, arbeid og annen tilrettelagt aktivitet. Så langt viser resultatene av programmet at 8 av 10 unge lykkes med å komme tilbake til en aktiv og meningsfull hverdag innen 6 – 12 måneder.

Se hva fire av våre deltakere sier om hva PitStop har betydd for dem.

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?