Våre tjenester

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

PitStop jobber for å bekjempe ungt utenforskap

Det gjør vi ved å styrke unges forutsetning for å
mestre livet, skole og arbeid og ved å forebygge
og redusere frafall fra videregående skole.
Vi har spisset våre tjenester mot unge med
psykiske helseutfordringer

Skolemestring

Vi forebygger og reduserer frafrall fra videregående skole.

Livsmestring

Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom.

Jobbmestring

Vi gir utsatte unge innpass i arbeidslivet.

Er du en ungdom?

-som er på leit
etter mestringsstrategier, mestringshjelpere eller mestringsarenaer som kan gjøre din hverdag bedre? Er du mellom 15 og 25 og ønsker hjelp med å komme inn i skole og jobb?

Du kan enten delta på enkelte av disse tilbudene ovenfor eller så kan du få mulighet til å delta på hele Livsmestringsprogrammet vårt der samtlige av disse tiltakene tilbys. Følg knappen nedefor for å se mer om våre aktiviteter. Om du er interessert i det vi har å tilby, må du gjerne be din kontaktperson i det offentlige ta kontakt med oss, eller gjør det gjerne selv.

Hangout

Et ukentlig treffsted på tirsdager kl 17-20 for ungdommer som ønsker mer fellesskap og kontakt med trygge voksne. Du trenger ingen henvisning for å bli med. Følg oss gjerne på Instagram: «HangOut_PitStop» for informasjon
om våre aktiviteter.

Restart

Et 3 måneders avklarings- og aktiviseringstiltak, der unge i utenforskap motiveres for en ny start og der funksjonsevne og ønsker for veien videre avklares gjennom lystbetonte aktiviteter.

Klar - Ferdig - Gå

Et livsmestringsprogram med hjelp til å komme tilbake til jobb, skole eller utdanning.
Vi ønsker at du skal bli Klar til å mestre livet, relasjoner, skole og jobb.

Brobygger

Dette er en oppsøkende tjeneste for å nå inn til ungdommer som har isolert seg. Hvis dette er deg så ønsker vi å ruste og gjøre deg trygg nok til å ta steget ut av ensomhet og isolasjon. Vi tilbyr trygge samtaler med trygge voksne og motivasjon på veien mot

Spisevenn

Dette er et av våre tilbud om arbeidstrening og det henger sammen med tilbudet «Klar-Ferdig-Gå» Her møtes unge og eldre over et måltid. Som ungdom får du arbeidsoppgaver som å hente eldre, lage mat, pynte lokalet, prate med eldre, spille spill med dem osv.

Eldrevenn

Dette er et av våre tilbud om arbeidstrening og det henger sammen med tilbudet «Klar-Ferdig-Gå» Her drar man sammen flere ungdommer, hjem til eldre for å hjelpe dem med ulike gjøremål. Her kan du få arbeidsoppgaver som maling, gressklipping, snømåking, vasking, handling osv.

Les mer om Restart

Vi spiser også lunsj sammen. ReStart tilbys mandager og onsdager kl. 10.00 – 13.30 Mandag er temaet fysisk aktivitet, mens onsdag er det kreativitet. Vi er mye i lokalene våre, men vi går også turer og bruker sportshaller som for eksempel Sotra Arena. På ReStart ønsker vi at du skal få påfyll av motivasjon, håp og glede gjennom gøye aktiviteter og sosialt fellesskap.

Vi møtes i lokalene våre mandag, onsdag og fredag kl. 10. Vi avslutter der kl. 14.30. Gjennom dagen kan vi ha aktiviteter både i lokalene våre og andre steder. Mandager er temaet kreativitet. Onsdager har vi fysisk aktivitet og spill, lek og moro. Fredager driver vi med arbeidstrening. Se gjerne bilder fra aktivitetene under våre aktiviteter.
Vi serverer lunsj alle dager og noen ganger kan du være med å lage den. Etter lunsj har vi undervisning i temaer innenfor livsmestring. For de som ønsker å komme ut i arbeid vil vi etter hvert skaffe eksterne plasser for arbeidstrening i samarbeid med næringslivet og lokalsamfunnet ellers. Du kan lese videre om de ulike programmene som

Les mer om Klar- Ferdig - Gå

Vi vil at du skal bli Ferdig med det vonde fra fortiden og bytte ut usunne tanker med sunne tanker. Vi vil at du skal Gå mot dine mål og drømmer med selvtillit og med gode verktøy for å håndtere livets opp og nedturer. Og vi ønsker å gå disse stegene med deg!

Vi møtes i lokalene våre mandag, onsdag og fredag kl. 10. Vi avslutter der kl. 14.30. Gjennom dagen kan vi ha aktiviteter både i lokalene våre og andre steder. Mandager er temaet kreativitet. Onsdager har vi fysisk aktivitet og spill, lek og moro. Fredager driver vi med arbeidstrening. Se gjerne bilder fra aktivitetene under våre aktiviteter.
Vi serverer lunsj alle dager og noen ganger kan du være med å lage den. Etter lunsj har vi undervisning i temaer innenfor livsmestring. For de som ønsker å komme ut i arbeid vil vi etter hvert skaffe eksterne plasser for arbeidstrening i samarbeid med næringslivet og lokalsamfunnet ellers. Du kan lese videre om de ulike programmene som

PitStop Sotra er stedet for deg som trenger et pitstop på veien mot skole, høyere utdanning eller jobb. Tilbudet er særlig tilrettelagt for deg som opplever at psykiske vansker hindrer deg på denne veien.

Kjenner du på at hverdagen har blitt for utfordrende og at du trenger en pause fra det “vanlige” løpet?

Har du lette eller moderate psykiske vansker og venter på behandling, kan PitStop Sotra være et sted å vente. Det er også et sted for de i behandling, som trenger hjelp til å komme i gang igjen etter den.

Vi hjelper deg å avklare veien videre. Du vil få veiledning til valget av din vei videre, skole eller jobb.

 

Vi tilbyr hjelp til livsmestring gjennom:

 • Lystbetonte aktiviteter
 • Møte med andre i samme situasjon
 • Mulighet for tilhørighet
 • Trygge voksne som heier på deg
 • Trygge rammer for vekst og rom for utvikling

 

Be behandler eller en annen hjelpeinstans ta kontakt med oss, så skreddersyr vi sammen ditt PitStop på dagtid! Trenger du bare et sted å være og ha det godt, stikk innom HangOut!

Forutsetningene for å avtale deltakelse på Restart og Klar-Ferdig-Gå er

 • At du vil møte på avtalte PitStop-dager
 • At du kan gi beskjed på SMS ved behov for fravær
 • At du har det ønske om å finne Din vei og komme videre på den
 • At du ønsker å gå på den veien innen 3 til 6 måneder

 

Programmene våre forutsetter deltakermedvirkning. De er basert på deltakelse i gruppe. På Klar-Ferdig-Gå blir det tilpasset deg og Din vei også gjennom individorientert veiledning med samtaler leder og tilpasset undervisning om livsmestring. Der skreddersyr vi Ditt PitStop sammen med instansen som følger deg.

Følg knappen nedenfor for å se mer om våre aktiviteter. Om du er interessert i det vi har å tilby, må du gjerne be din kontaktperson i det offentlige ta kontakt med oss, eller gjør det gjerne selv.

 

Vil du høre en hemmelighet?

 

Ingen av oss får livet helt til. Noen ganger kan livet virke forvirrende, urettferdig eller håpløst. Det er da det er viktig å ikke stå alene. Når du trenger noen å prate med, vil vi lytte.

Kanskje er du usikker på hva du skal bruke framtiden din til. Eller kanskje du sliter med sosial angst eller nedstemthet. Mange flere enn du tror sliter med akkurat det samme som deg.

Ikke tenk at du må fikse livet selv. Ingen av oss gjør det. Men sammen står vi sterkere!

Hvis du kjenner at hverdagen har blitt for utfordrende og at du trenger en pause fra det “vanlige” løpet er kanskje PitStop stedet for deg. Vi tilbyr hjelp til livsmestring gjennom lystbetonte aktiviteter, møte med andre unge i samme situasjon og trygge voksne som heier på deg. Hos oss får du trygge rammer for vekst og utvikling. Du får også hjelp og veiledning til valget av din vei videre etter PitStop, ut i skole eller jobb.

Forutsetningene for å være med på ReStart og Klar-Ferdig-Gå er at du ønsker å møte på avtalte PitStop-dager og jobbe målrettet med de utfordringene som eventuelt gjør oppmøte krevende. Du må også ha et ønske om å finne veien videre ut i skole eller jobb og gå på den innen 3-6 måneder.

Programmene våre forutsetter deltakermedvirkning. De er basert på deltakelse i gruppe.

Be behandler eller en annen hjelpeinstans ta kontakt med oss, så finner vi ut av ditt PitStop! Trenger du bare et sted å være og ha det godt, stikk innom HangOut! 

Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte om du lurer på noe.

Jobber du i offentlig sektor?

Har ansvar for å finne gode løsninger for utsatte ungdommer som strever med å mestre livet, skole eller arbeid? Da anbefaler vi deg å ta en titt på tjenestene vi leverer for å forebygge og redusere ungt utenforskap.

Vi tilbyr en tjeneste med høy voksentetthet og individuell oppfølging, primært rettet mot å hjelpe unge med psykiske helseutfordringer til å bli klare for skole og jobb. Vi har seks tilbud: HangOut, ReStart og Klar-Ferdig-Gå, Brobygger, Eldrevenn og Spisevenn.

På  vår hovedside for PitStop Norge finner du generell info om hvordan vi bruker ressurser fra frivillig sektor til å supplere offentlig sektor med innovative inkluderingstjenester. Der kan du også klikke deg inn på  spesifikk informasjon rettet mot kommune, fylkeskommune eller NAV.

Henvisning per tlf/epost

For å henvise til PitStop Sotra tar man kontakt med samtaleleder Elin K. Thieu per telefon eller epost. Det foretas da en generell kartlegging for å se om ungdommen vil være aktuell for PitStop, og man avtaler tidspunkt for en inntakssamtale.

Inntakssamtale

Både kontaktperson fra instans og ungdom deltar på inntakssamtalen. Dersom ungdommen ønsker det, kan også en foresatt delta på møtet. Under inntakssamtalen informeres det om PitStop Sotra sitt tilbud, og man snakker litt om ungdommens bakgrunn og motivasjon for å delta. Dersom tilbudet er av interesse avtaler man hvilken/e av aktivitetsdagene ungdommen skal delta på, samt oppstartsdato. Ungdommen skriver under på samtykke- og taushetspliktskjema.

Prøveperiode på PitStop

Alle ungdommene som kommer på PitStop får en prøveperiode på 3 uker, slik at man får anledning til å sjekke ut om man trives i PitStop-miljøet og om aktivitetene oppleves nyttige. I prøveperioden vil også medarbeiderne på PitStop avklare om tiltaket vil være godt egnet for ungdommene. Når prøveperioden er over, signerer ungdommen en kontrakt for deltakelse i PitStop sitt 6 måneders kvalifiseringsprogram, dersom dette ser ut til å være et hensiktsmessig løp for ungdommen.

Samarbeid og sluttrapport

Vi i PitStop Sotra ønsker gjerne å samarbeide med andre aktuelle hjelpeinstanser rundt hver enkelt ungdom, slik at vi kan samkjøre de tiltakene vi setter i gang. Av kapasitetshensyn har vi ikke anledning til å delta i ansvarsgruppemøter, men vi ønsker gjerne å få tilsendt referater fra slike møter. Ved avsluttet opphold på PitStop vil henvisende instans motta en sluttrapport om den enkelte ungdom.

Kontaktinformasjon

Samtaleleder Elin Kirkhus Thieu:

Telefon: 413 72 535

Epost: elin.thieu@pitstop.no

Representerer du en bedrift som ønsker å ta samfunnsansvar 

– ved å gi muligheter til unge som står utenfor arbeidslivet?

– eller ved å gi en gave til Pitstop sitt non profitt arbeid for utsatt ungdom?

Unge som faller utenfor skole og arbeid har blitt en av de største utfordringene samfunnet vårt står overfor. For å bekjempe ungt utenforskap inviterer vi til en felles inkluderings-dugnad der både private, offentlige og frivillige aktører jobber sammen for å få flere unge til å fullføre skole og komme i arbeid. Enten om du ønsker å inkludere i arebidslivet eller støtte vårt arbeid automatisk. Finn ut mer på hovedsidene til PitStop Norge ved å klikke på knappen nedenfor.

Ønsker å bidra som frivillig?

– Har du lyst til å gjøre en forskjell og har ekstra tid? Hva med å bidra som frivillig hos oss? Vi tilbyr tilpasset opplæring, et godt fellesskap og en svært meningsfull aktivitet.

PitStop Sotra drives av fagpersoner og frivillige i fellesskap. For at vi virkelig skal ha muligheten til å se hver enkelt ungdom og gi dem tilpasset oppfølging trenger vi så mange frivillige som mulig med oss! Hos oss får du være med på å hjelpe ungdommer som ofte står alene i sine utfordringer og som trenger støtte og fellesskap i en krevende periode. Du får se ungdommene blomstre i det de blir mer trygge på seg selv og oppdager sine unike gaver og drømmer!

Vi trenger både folk til å være til stede i miljøet, og noen til å hjelpe med forskjellige praktiske oppgaver. Her er noen av oppgavene du kan ha som frivillig hos oss:

 • Være med ungdommene på de ulike aktivitetene, oppmuntre og se dem
 • Lage mat eller hjelpe med renhold
 • Kjøre bil for å hente ungdommene
 • Hjelpe med diverse praktiske oppgaver på kontoret
 • Bidra med spesifikke ferdigheter, innen kreativitet, sport, media og dataprogrammering
 • Du kan også hjelpe ungdommene med arbeidstrening med ulike praktiske arbeidsoppgaver

Du må være tilgjengelig minst en dag annenhver uke. Vi er åpent mandager, onsdager og fredager, og frivillige er med kl 9-15 eller 9-14.

Ta kontakt med oss hvis dette høres interessant ut:

For mer informasjon om hvem PitStop er

Våre aktiviteter

Se hva vi driver på med i PitStop Sotra. Vi har flere kjekke og givende aktiviteter

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?