Får ungdom tilbake på skolebenken

Får ungdom tilbake på skolebenken

PitStop har utviklet en modell og et program for å inkludere unge med psykiske helseutfordringer i skole og arbeid. Senteret ble startet av et knippe sosiale entreprenører med sosialfaglig bakgrunn og drives sammen med frivillige. Gjennom programmet skal ungdommene få...