Vi ruster unge for livet

Kontakt

En innovativ løsning for ungt utenforskap i Norge.

SKOLEMESTRING

LIVSMESTRING

JOBBMESTRING

Vi KAN inkludering!

PitStop Norge har opparbeidet seg bred og allsidig
kompetanse innenfor inkluderingsfeltet, og jobber for å
sette frivillig sektor i stand til å bidra i inkluderingsdugnaden.

PitStop Bergen ble først startet under Frelsesarmeen høsten 2020. Høsten 2022 flyttet arenaen til Nesttun i Bergen og ble en del av PitStop-organisasjonen og ikke lenger drevet av Frelsesarmeen. Teamet i PitStop Bergen består av dedikerte fagpersoner og frivillige som elsker å se unge trives og utvikle seg. Alle våre tilbud er livssynsnøytrale.  Les mer om hvilke tilbud vi har under

Offentlig sektor har ikke alene kapasitet til å løse alle utfordringer som melder seg innenfor utenforskaps-problematikken. PitStop ønsker å fange opp ungdom i tidlig fase og arbeide forebyggende – i stedet for å satse på reparerende tilbud når problemene har vokst seg store.

PitStop tilbyr en kostnadseffektiv løsning som har vist seg å gi svært gode dokumenterbare resultater og som kan supplere offentlig sektor der offentlige instanser ikke når frem med eksisterende ressurser.

 

 

 

Våre Tilbud

Brobygger

ReStart

Klar . Ferdig . Gå

HangOut

PitStop Bergen logo hvit

PitStop er en non-profit sosial entreprenør som de siste 5 årene har utviklet en rekke innovative løsninger for å styrke bekjempelsen av ungt utenforskap i Norge

PitStop Bergen er et samarbeid med PitStop Norge. Vi jobber med forebygging og inkludering av unge i utenforskap i Bergen kommune.

Nyheter og mediaomtale

Slik kan du fylle dagen din: En kjent problemstilling er at man ikke vet hvilke tilbud som finnes

PitStop Bergen og Ung Arena Bergen ønsker å vise hvilke tilbud som finnes for deg mellom 12 til 30 år: – Ønsker å skape et felleskap

Lørdag 17. juni stiller ni organisasjoner på Nesttun Torg mellom klokken 12 og 16 med stands for å informere om sine tilbud. PitStop Bergen i samarbeid med Ung Arena Bergen står bak arrangementet, som har fått navnet «Fyll dagene for ungdom og unge voksne».

les mer

Bergen bystyre kutter støtten til PitStop Bergen

Vi står i solidaritet med alle gode lavterskeltilbud som i likhet med oss er rammet i byrådets budsjettforslag. I byrådets budsjettforslag 2022 kutter kommunen drastisk i støtten til lavterskeltiltak innen psykisk helse. Mens PitStop Bergen i fjor fikk 1 million til å...

les mer

Se på videoen som gir et kort innblikk
i PitStop sitt arbeid
for å hjelpe unge i utenforskap tilbake på sporet av skole og arbeid.

Se hva fire av våre deltakere
sier om hva PitStop har
betydd for dem.

Kan vi hjelpe deg med noe?