Støttespillere

Økonomiske bidragsytere

Bjørneseth og hustru legat

Fana og Ytrebygda
senioruniversitet

Samarbeidspartnere i offentlig sektor

Oppfølgingstenesta (OT)

Fana Kulturhus

Kronstad DPS

Samarbeidspartnere i privat sektor

Mental Helse Ungdom

Sponsorer av gratis aktiviteter

For mer informasjon om hvem vi er

Våre aktiviteter

Se hva vi driver på med i PitStop Bergen. Vi har flere kjekke og givende aktiviteter

Kontakt oss

Finn ut hvor vi holder til, eller får mer informasjon. Har du kanskje noen du tenker kunne passet hos PitStop?