Bergen bystyre kutter støtten til PitStop Bergen

av sep 24, 2021Uncategorized

Vi står i solidaritet med alle gode lavterskeltilbud som i likhet med oss er rammet i byrådets budsjettforslag.

I byrådets budsjettforslag 2022 kutter kommunen drastisk i støtten til lavterskeltiltak innen psykisk helse. Mens PitStop Bergen i fjor fikk 1 million til å starte opp vårt tilbud for unge i utenforskap, har byrådet valgt å kutte all støtte i neste års budsjett.  Dette er et ubegripelig valg. PitStop Bergen har i hele år kjempet hardt for at unge som har levd ekstremt isolert under pandemien skulle få et godt fellesskap med målrettet og tilpasset livsmestringshjelp. Vi får gang på gang høre at vårt tilbud har vært livsviktig for ungdom som sliter med sosial angst, depresjon og andre psykiske helseutfordringer.

«Jeg har fått hjelp til å takle angsten og depresjonen og begynne i arbeidstrening,» forteller en ungdom.

 

«Her blir jeg akseptert som jeg er»

 

«Jeg har blitt  modigere og mer trygg sosialt»

Disse tilbakemeldingene fra deltagerne inspirerer oss og forteller oss at vi har lyktes med å gi livsmestring og fellesskap til en svært sårbar gruppe.

Vi har alle opplevd den vonde følelsen av å føle oss utenfor på en fest eller i en sosial gruppe. For mange av de som kommer til oss er dette hverdagen. Flere har stått utenfor samfunnet i årevis. Vi hjelper våre deltagere til et bedre liv, bedre selvtillit og mer sosialt nettverk, og minst 80% av våre deltagere kommer seg videre til skole, jobb eller annen tilrettelagt aktivitet innen et år.

De som henviser ungdommer til oss fra NAV, OT og psykiske helsetjenester er også strålende fornøyd. Når vi reiser rundt på NAV-kontorer og psykiske helsetilbud og forteller om våre tiltak, får vi stadig høre: «Det er dette Bergen trenger». «Slike dagtilbud for unge har vi manglet». Ane Wilhelmsen-Langeland, psykologspesialist på Bjørgvin DPS sier følgende:

«Svært mange unge sliter med å komme i gang med aktiviteter som hjelper dem til å opprettholde struktur og rutiner i hverdagen, noe vi vet er svært viktig for vår fungering. Pitstop har lavere terskel enn skole og jobb og er et smart steg i riktig retning. Tilhørighet, samhold og tilbakemeldinger på hvordan man fungerer er svært viktig»

 

Vi tar unge inn raskt og uten kompliserte innsøkingsprosesser, og vi har større romslighet og tettere oppfølging enn andre tjenester. Vi har bevist at dette gir resultater. Når vi vet at den samfunnsøkonomiske kostnaden av at en ungdom handler i livsvarig utenforskap er 12-20 millioner kroner er det uforståelig at man ikke satser på tiltak som er bevist at fungerer.

For å kunne forsørge for en økende mengde pensjonister i kommunen trenger vi at unge med psykiske vansker og vonde opplevelser i oppveksten får den hjelpen de trenger for å kunne være bidragsytere i stedet for bidragsmottakere. Det offentlige skyter seg selv i foten hvis de ikke våger å satse på forebygging.

 

 

Om artikkelforfatteren

sara

sara

Andre lignende saker

Slik kan du fylle dagen din: En kjent problemstilling er at man ikke vet hvilke tilbud som finnes

Slik kan du fylle dagen din: En kjent problemstilling er at man ikke vet hvilke tilbud som finnes

PitStop Bergen og Ung Arena Bergen ønsker å vise hvilke tilbud som finnes for deg mellom 12 til 30 år: – Ønsker å skape et felleskap

Lørdag 17. juni stiller ni organisasjoner på Nesttun Torg mellom klokken 12 og 16 med stands for å informere om sine tilbud. PitStop Bergen i samarbeid med Ung Arena Bergen står bak arrangementet, som har fått navnet «Fyll dagene for ungdom og unge voksne».

les mer