En innovativ løsning for ungt utenforskap i Norge

Skolemestring

Skolemestring
Vi forebygger og reduserer
frafrall fra videregående skole.

Jobbmestring

Jobbmestring
Vi gir ungdom trygghet, kunnskap og erfaring til å lykkes i arbeidslivet.

Livsmestring

Livsmestring
Vi forebygger og reduserer psykiske helseplager blant utsatt ungdom